Poznaj sekret ciekawej narracji

Przygotowując się do napisania powieści, opracowując najpierw ogólny zarys, a następnie szczegóły fabuły, poświęcamy z pewnością niemało czasu na stworzenie sylwetek bohaterów. Często to właśnie od kreacji postaci rozpoczyna się tworzenie historii, dopowiadanie szczegółów, praca nad detalami.

Read more

O czasie w literaturze słów kilka

Słowem wstępu W obszarze literatury wyróżnię dwa pojęcia czasu – czas czytelnika i czas utworu (można oczywiście rozkładać to na jeszcze mniejsze podgrupy, jak czyni to – za Kazimierzem Ajdukiewiczem – Henryk Markiewicz w Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, jednak dla moich rozważań w zupełności wystarczy zaproponowany przeze mnie podział). Pierwszy z nich to czas, w którym osoba sięgająca po lekturę obcuje z tekstem, poznaje świat i wydarzenia. Tym czasem nie będziemy się dziś zajmować, choć to też temat warty uwagi, gdyż jak zauważył Edgar Alan Poe (w Filozofii kompozycji) od właściwego określenia, tego, co nazywam czasem czytelnika, zależy osiągnięcie zamierzonego efektu czytelniczego. Dużo bardziej zajmującym zagadnieniem dla mnie

Read more