Galeria

Pracujemy na warsztatach pisarskich – nagrodzie w konkursie pisarskim MasterMind – listopad 2016

Doskonalimy język angielski na zajęciach indywidualnych MasterMind – październik 2016

Spotkania z rodzicami w soleckich szkołach – wrzesień 2016

Zajęcia prowadzone przez MasterMind dla Szkoły Pamięci SPW w ramach Treningu Pamięci w Borach Tucholskich – lipiec 2016

Film promocyjny Akademii Rozwoju MasterMind – Make your life exciting! oraz Spotkajmy się.