O czasie w literaturze słów kilka

Słowem wstępu W obszarze literatury wyróżnię dwa pojęcia czasu – czas czytelnika i czas utworu (można oczywiście rozkładać to na jeszcze mniejsze podgrupy, jak czyni to – za Kazimierzem Ajdukiewiczem – Henryk Markiewicz w Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, jednak dla moich rozważań w zupełności wystarczy zaproponowany przeze mnie podział). Pierwszy z nich to czas, w którym osoba sięgająca po lekturę obcuje z tekstem, poznaje świat i wydarzenia. Tym czasem nie będziemy się dziś zajmować, choć to też temat warty uwagi, gdyż jak zauważył Edgar Alan Poe (w Filozofii kompozycji) od właściwego określenia, tego, co nazywam czasem czytelnika, zależy osiągnięcie zamierzonego efektu czytelniczego. Dużo bardziej zajmującym zagadnieniem dla mnie

Read more

Pielęgnując swój styl, nie zapomnij o stylach odbioru

Czy zastanawialiście się, dlaczego sięgacie po tę lub inną książkę, czego poszukujecie w utworach i dlaczego wydają się Wam one interesujące? Czy doszukujecie się związku między światem przedstawionym a własnym życiem? A może wystarczy Wam samo poczucie, że obcujecie ze sztuką? Być może interesuje Was życie autora i czytając jego książki, macie wrażenie, że dotykacie jego prywatności? Sposób, w jaki podchodzimy do czytanego utworu nazywany jest stylem odbioru. Wiedza o tym, jaki styl zastosują nasi czytelnicy jest bardzo cenna dla każdego autora, szczególnie tego, który dopiero wkracza do pisarskiego świata. Może on dzięki niej trafniej kreować treść swojej powieści, opowiadania czy noweli.

Read more

Opis to nie tylko łąki nad Niemnem

Słowem wstępu Minione dni, w trakcie których miałem przyjemność przeprowadzić warsztaty O literackim kreowaniu światów. Jak tworzyć, by odbiorca podążał za tobą w ramach konferencji DigitalWorkshops 2016 [The Great Journey], były dla mnie ciekawym doświadczeniem, płodnym w refleksje i intersujące konkluzje. Na zajęciach, którym przewodziłem, dominował temat opisu, ze sceptycyzmem przyjęty przez uczestników. Nieliczna grupa uczestników, jako że warsztaty z założenia miały charakter kameralny, wyraziła swoje zainteresowanie słowem pisanym przy jednoczesnej niechęci do odbioru czy tworzenia opisu literackiego.

Read more